Klasična muzika se ne može zamisliti bez briljantnih opera kompozitora Georga Friedricha Händela. Likovni kritičari su sigurni da bi, ako bi se ovaj žanr kasnije rodio, maestro mogao uspješno provesti potpunu reformu muzičkog žanra. Džordž je bio neverovatno svestrana osoba. Nije se plašio eksperimentisanja. U njegovim kompozicijama se može čuti duh dela engleskog, italijanskog i nemačkog […]

Muzičke sposobnosti kompozitora Franza Lista roditelji su uočili još u detinjstvu. Sudbina slavnog kompozitora neraskidivo je povezana sa muzikom. Listove kompozicije se ne mogu brkati s djelima drugih kompozitora tog vremena. Ferenčevo muzičko stvaralaštvo je originalno i jedinstveno. Ispunjeni su inovacijama i novim idejama muzičkog genija. Ovo je jedan od najsjajnijih predstavnika žanra [...]

Johannes Brahms je briljantan kompozitor, muzičar i dirigent. Zanimljivo je da su kritičari i savremenici maestra smatrali inovatorom i istovremeno tradicionalistom. Njegove kompozicije bile su slične po strukturi djelima Bacha i Beethovena. Neki su rekli da je Bramsov rad akademski. Ali sa jednom sigurnošću se ne može raspravljati - Johannes je napravio značajan […]