Muzičke sposobnosti kompozitora Franza Lista roditelji su uočili još u detinjstvu. Sudbina slavnog kompozitora neraskidivo je povezana sa muzikom. Listove kompozicije se ne mogu brkati s djelima drugih kompozitora tog vremena. Ferenčevo muzičko stvaralaštvo je originalno i jedinstveno. Ispunjeni su inovacijama i novim idejama muzičkog genija. Ovo je jedan od najsjajnijih predstavnika žanra [...]

Johannes Brahms je briljantan kompozitor, muzičar i dirigent. Zanimljivo je da su kritičari i savremenici maestra smatrali inovatorom i istovremeno tradicionalistom. Njegove kompozicije bile su slične po strukturi djelima Bacha i Beethovena. Neki su rekli da je Bramsov rad akademski. Ali sa jednom sigurnošću se ne može raspravljati - Johannes je napravio značajan […]